Υπνοθεραπεία

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία και τι κάνει ένας καλός υπνοθεραπευτής?

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία και τι κάνει ένας καλός υπνοθεραπευτής?

Παρ’ όλο που και οι τρεις λέξεις περιλαμβάνουν το συνθετικό ύπνος, η κλινική υπνοθεραπεία δεν είναι μια κατάσταση ίδια με τον ύπνο. Οι καλύτεροι υπνοθεραπευτές, λοιπόν, δεν κρίνονται από το αν θα μας κάνουν να κοιμηθούμε! Τι είναι η ύπνωση? Ύπνωση σημαίνει χαλάρωση....

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία και τι κάνει ένας καλός υπνοθεραπευτής?

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία και τι κάνει ένας καλός υπνοθεραπευτής?

Παρ’ όλο που και οι τρεις λέξεις περιλαμβάνουν το συνθετικό ύπνος, η κλινική υπνοθεραπεία δεν είναι μια κατάσταση ίδια με τον ύπνο. Οι καλύτεροι υπνοθεραπευτές, λοιπόν, δεν κρίνονται από το αν θα μας κάνουν να κοιμηθούμε! Τι είναι η ύπνωση? Ύπνωση σημαίνει χαλάρωση....