Υπνοθεραπεία

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του lockdown, οι συνεδρίες μας πραγματοποιούνται κυρίως διαδικτυακά ή αν προτιμάτε από κοντά κρατώντας απαραίτητες αποστάσεις.

Τι είναι η ύπνωση;

Ύπνωση σημαίνει απλά «χαλάρωση». Είναι μια κατάσταση συγκέντρωσης, στην οποία φτάνουμε, κατά μέσο όρο, δύο φορές την ημέρα. Μπορεί να συμβεί όταν είμαστε απορροφημένοι βλέποντας τηλεόραση, όταν βιώνουμε μια μονότονη δραστηριότητα (π.χ. οδήγηση), ή ονειροπολούμε, όπως επίσης και λίγα λεπτά προτού αποκοιμηθούμε ή αφού ξυπνήσουμε.

Τι είναι η υπνοθεραπεία;

Η υπνοθεραπεία είναι μια μορφή καθοδηγούμενης ύπνωσης ή χαλάρωσης, που διενεργείται από τον υπνοθεραπευτή, και είναι επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από το έργο των Sigmund Freud και Carl Jung. Οι ιδέες που εκφράζονται (υποβολές) από τον υπνοθεραπευτή βιώνονται με μεγαλύτερη καθαρότητα και δημιουργούν περισσότερη συνειδητότητα. Ανάλογα με το κίνητρο που έχει κάποιος, με την υπνοθεραπεία μπορούν να σημειωθούν μεγάλες αλλαγές σε διάφορα θέματα της ζωής που μπορεί να τον απασχολούν. Το μόνο προαπαιτούμενο για την επίτευξη θεραπευτικών αποτελεσμάτων είναι ότι πρέπει να επιθυμείτε συνειδητά να αλλάξετε, και να συμφωνείτε με τις υποβολές που δίνονται. Συχνά, ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιεί την αναδρομή ως μία υπνοθεραπευτική μέθοδο για να ανακαλέσει προηγούμενες αναμνήσεις, σχέσεις με άλλα άτομα, ακόμα και ψυχικά τραύματα, και τελικά να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει πώς αυτό τον επηρεάζει σήμερα.

Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας μπορεί να ενισχυθεί από την ύπνωση μέσω της δύναμης του υποσυνείδητου και ασυνείδητου νου και της ικανότητάς του να επιφέρει θετική αλλαγή. Το υποσυνείδητο μας προγραμματίζει. Οι σκέψεις μας από το παρελθόν έχουν δημιουργήσει τις σκέψεις που κάνουμε σήμερα. Αν δεν μας αρέσει το σήμερα που βιώνουμε και επιθυμούμε να το αλλάξουμε, είναι απλά ώρα να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας. Κάθε πρόβλημα έχει μια αιτία, και όταν η αιτία εξαλείφεται από τον υποσυνείδητο νου, το πρόβλημα συνήθως εξαφανίζεται.

Στρες, άγχος και φοβίες όπως ο φόβος για το αεροπλάνο, τους κλειστούς χώρους, τον οδοντίατρο, κ.ά, διορθώνονται συνήθως σε δύο με τρεις συνεδρίες. Η υπνοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική και στον έλεγχο του χρόνιου πόνου, όπως στην περίπτωση της αρθρίτιδας, και βοηθά επίσης στη διακοπή του καπνίσματος, στην απώλεια ή την αύξηση βάρους, και γενικά στην ανάκτηση του ελέγχου της ζωής μας. Αν και δεν είναι πανάκεια, οι τομείς στους οποίους η υπνοθεραπεία έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους είναι ουσιαστικά αμέτρητοι.

Κάποιοι από τους τομείς που βοηθά η υπνοθεραπεία:

 • Διαχείριση Πόνου
 • Έλεγχος Στρες
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Εθισμός στο Κάπνισμα
 • Υπέρταση
 • Συγκέντρωση
 • Σωματικό Βάρος
 • Φόβος Αποτυχίας
 • Άγχος
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αλλαγή Συμπεριφοράς
 • Καθορισμός Στόχων
 • Αθλητική Απόδοση
 • Φόβοι/Φοβίες
 • Άνετη και Φυσιολογική Γέννα
 • Διαχείριση Πένθους
 • Αυτοεικόνα/ Αυτοεπίγνωση
 • Ονυχοφαγία
 • Κατάχρηση Ουσιών
 • Τραύλισμα
 • Μνήμη/Συνήθειες Μελέτης
 • Ανακούφιση από Αϋπνία
 • Ήπια Κατάθλιψη
 • Καλή Υγεία
 • Θεραπεία Προηγούμενων Ζωών
 • Κινητοποίηση/Κίνητρα
 • Πνευματική Αναδρομή
 • Γονιμότητα
 • Φόβος Ύψους
 • και πολλά άλλα…
 • Διαχείριση Πόνου
 • Έλεγχος Στρες
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Εθισμός στο Κάπνισμα
 • Υπέρταση
 • Συγκέντρωση
 • Σωματικό Βάρος
 • Φόβος Αποτυχίας
 • Άγχος
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αλλαγή Συμπεριφοράς
 • Καθορισμός Στόχων
 • Αθλητική Απόδοση
 • Φόβοι/Φοβίες
 • Άνετη και Φυσιολογική Γέννα
 • Διαχείριση Πένθους
 • Αυτοεικόνα/ Αυτοεπίγνωση
 • Ονυχοφαγία
 • Κατάχρηση Ουσιών
 • Τραύλισμα
 • Μνήμη/Συνήθειες Μελέτης
 • Ανακούφιση από Αϋπνία
 • Ήπια Κατάθλιψη
 • Καλή Υγεία
 • Θεραπεία Προηγούμενων Ζωών
 • Κινητοποίηση/Κίνητρα
 • Πνευματική Αναδρομή
 • Γονιμότητα
 • Φόβος Ύψους
 • και πολλά άλλα…

"ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Sigmund Freud (Πατέρας της Ψυχανάλυσης)

Πνευματική αναδρομή

Εκτός από τις υποβολές που δίνονται από τον υπνοθεραπευτή και την αναδρομή σε παλαιότερες μνήμες, η οποία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ανακαλέσει και τελικά να θεραπεύσει προηγούμενες αναμνήσεις, υπάρχει μια μέθοδος υπνοθεραπείας που ονομάζεται πνευματική αναδρομή, ή Ζωή Ανάμεσα στις Ζωές (Life-between-Lives), με τη συνεργασία του Εθνικού Συλλόγου Transpersonal Υπνοθεραπευτών των ΗΠΑ (ΝΑΤΗ). Είναι πολύ βοηθητική για όποιον επιθυμεί, μέσω πνευματικής διερεύνησης, να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές ψυχικές εμπειρίες, αναμνήσεις και μηνύματα. Η βιωματική αυτή συνεδρία είναι πολύτιμη στο ότι σας βοηθά να δείτε τη δραστηριότητα της ψυχής και να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε την επίδραση προηγούμενων ενσαρκώσεων στην τρέχουσα ζωή σας. Η εξερεύνηση των εμπειριών αυτών και των επιδράσεών τους στις αξίες, τα μοτίβα και τις επιλογές σας στην τρέχουσα ζωή είναι απλά συναρπαστική. Η πνευματική αναδρομή έχει θεραπευτικά αποτελέσματα όταν υπάρχει ενόραση στον αληθινό εαυτό, καθώς η διαδικασία επιτρέπει βαθύτερη κατανόηση του νου και βαθύτερη ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες της ψυχής, διαλύοντας τυχόν μπλοκαρίσματα που ίσως σας εμποδίζουν να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό σας. Συνεπώς, μπορείτε να αποκτήσετε επίγνωση της ζωής σας και να διερευνήσετε την ψυχική σας αποστολή, συνειδητοποιώντας την τεράστια ασυνείδητη γνώση, τις δεξιότητες, τη δύναμη, τις ενοράσεις, την αντίληψη και τη βοήθεια που έχετε.

Εκτός από τις υποβολές που δίνονται από τον υπνοθεραπευτή και την αναδρομή σε παλαιότερες μνήμες, η οποία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ανακαλέσει και τελικά να θεραπεύσει προηγούμενες αναμνήσεις, υπάρχει μια μέθοδος υπνοθεραπείας που ονομάζεται πνευματική αναδρομή, ή Ζωή Ανάμεσα στις Ζωές (Life-between-Lives), με τη συνεργασία του Εθνικού Συλλόγου Transpersonal Υπνοθεραπευτών των ΗΠΑ (ΝΑΤΗ). Είναι πολύ βοηθητική για όποιον επιθυμεί, μέσω πνευματικής διερεύνησης, να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές ψυχικές εμπειρίες, αναμνήσεις και μηνύματα. Η βιωματική αυτή συνεδρία είναι πολύτιμη στο ότι σας βοηθά να δείτε τη δραστηριότητα της ψυχής και να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε την επίδραση προηγούμενων ενσαρκώσεων στην τρέχουσα ζωή σας. Η εξερεύνηση των εμπειριών αυτών και των επιδράσεών τους στις αξίες, τα μοτίβα και τις επιλογές σας στην τρέχουσα ζωή είναι απλά συναρπαστική. Η πνευματική αναδρομή έχει θεραπευτικά αποτελέσματα όταν υπάρχει ενόραση στον αληθινό εαυτό, καθώς η διαδικασία επιτρέπει βαθύτερη κατανόηση του νου και βαθύτερη ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες της ψυχής, διαλύοντας τυχόν μπλοκαρίσματα που ίσως σας εμποδίζουν να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό σας. Συνεπώς, μπορείτε να αποκτήσετε επίγνωση της ζωής σας και να διερευνήσετε την ψυχική σας αποστολή, συνειδητοποιώντας την τεράστια ασυνείδητη γνώση, τις δεξιότητες, τη δύναμη, τις ενοράσεις, την αντίληψη και τη βοήθεια που έχετε.

Ερωτήσεις που ίσως έχετε…

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ύπνωση κάνουν πράγματα που αντιβαίνουν στις αξίες τους;
Ασφαλώς όχι. Ως γενικός κανόνας, αν σε κάποιον δινόταν μια υποβολή με την οποία δεν συμφωνούσε, απλά θα την απέρριπτε, θα γελούσε με την υποβολή, ή θα ξυπνούσε (θα επανερχόταν σε κανονική εγρήγορση).
Μπορεί να «σβηστεί» η μνήμη ενός ανθρώπου;
Όχι. Αν κάποιος που βρίσκεται σε ύπνωση θέλει να θυμάται, θα θυμάται. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να ξεχάσει κάτι, μπορεί να δημιουργηθεί αμνησία μέσω μετα-υπνωτικής υποβολής, αλλά η επίδρασή της χάνεται όσο γρήγορα επιθυμεί ο θεραπευόμενος.
Μπορούν όλοι να υπνωτιστούν;
Ναι, δεδομένου ότι υπάρχει κανονική φυσιολογική και ψυχολογική λειτουργία και, επομένως, η ικανότητα για συγκέντρωση και/ή χαλάρωση. Εφόσον ένας κανονικός άνθρωπος είναι πρόθυμος, μπορεί να υποβληθεί σε ύπνωση. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της προθυμίας ενός ατόμου να χαλαρώσει και να συγκεντρωθεί και της ικανότητας να δεχτεί την ύπνωση. Επίσης, όσο πιο έντονη θέληση, ευφυΐα και φαντασία έχει το άτομο, τόσο καλύτερα θα είναι με την ύπνωση.
Όσοι βρίσκονται σε ύπνωση κοιμούνται, ή χάνουν τις αισθήσεις τους;
Όχι. Κανείς δεν θα πρέπει να περιμένει ότι θα κοιμηθεί! Η ύπνωση είναι μια κατάσταση υπερ-συνειδητότητας που έχει μια πολύ χαλαρωτική αίσθηση. Υπάρχει πλήρης επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου, όπως και όλων όσων συμβαίνουν στον εσωτερικό νου. Η ύπνωση είναι μια συνειδησιακή κατάσταση που βρίσκεται κάπου μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μερικοί άνθρωποι που είναι κουρασμένοι μπορεί να μπουν σε φυσικό ύπνο λόγω κόπωσης, αργότερα όμως ίσως χρειαστούν αφύπνιση, ή μπορεί απλά να ξυπνήσουν αυθόρμητα.

TESTIMONIALS

Πήγαμε ένα μαγικό ταξίδι, που μου επιβεβαίωσε και μου αποκάλυψε πάρα πολλά, και συνεχίζει να το κάνει και τώρα. Αυτό με βοήθησε με τόσους τρόπους που δεν μπορώ να περιγράψω. Αόρατους, αλλά πανίσχυρους τρόπους. Η Χριστίνα είναι μια θεραπεύτρια που αγαπά άνευ όρων, σέβεται και νοιάζεται. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου για τη δουλειά που κάνει η Χριστίνα.

Lisa Klitses, NYC

Η Χριστίνα κάνει ερωτήσεις τόσο γεμάτες με σοφία και ενόραση, που άλλαξαν τόσο την οπτική μου όσο και την εμπειρία μου, και με βοήθησαν να βρω τη δική μου εσωτερική σοφία και αλήθεια, αντί να τις αναζητώ έξω από τον εαυτό μου.

ML, NYC